Voor wie is sterk
techniekonderwijs
bedoeld?
De regio West-Brabant Midden staat te springen om nieuwe techniektalenten in uiteenlopende sectoren. Met techniek kun je alle kanten op. Nu en in de toekomst!
Over techniekonderwijs
Onze visie, missie en doelstellingen

Wij willen duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk vmbo-techniekonderwijs realiseren in onze regio West-Brabant Midden, dat aansluit op het middelbaar beroepsonderwijs en de toekomstige technische arbeidsmarkt. De ontwikkelingen op het gebied van techniek gaan razendsnel. Dat vraagt om continue inhoudelijke afstemming van onderwijsaanbod op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt en om training van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen

Vanuit deze visie is er in het programma Sterk Techniekonderwijs in de regio West-Brabant Midden een regio- en activiteitenplan opgesteld. De doelstellingen waarmee we in 2020 vertrokken vind je hieronder terug. Wij blijven ons de komende periode richten op deze doelstellingen, maar komen in een nieuwe fase.

Het programma heeft vier hoofddoelstellingen gericht op:
- Meer leerlingen kiezen op het vmbo voor techniek (instroom)
- Onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de toekomstige regionale arbeidsmarkt (innovatie)
- Meer leerlingen stromen door naar technisch en technologisch mbo (doorstroom)
- Inrichten van de basisvoorwaarden van Sterk Techniekonderwijs (eigentijds techniekonderwijs)
Voor leerlingen
Uitdagende projecten en hulp bij je keuze voor een loopbaan.

Met Sterk Techniekonderwijs in het vmbo richten we ons in de eerste plaats op jou als leerling. We willen je helpen bij het kiezen voor een loopbaan in techniek of technologie. Dat kan bij een technisch bedrijf zijn, maar wist je dat er in de zorg en de logistiek ook steeds meer techniek wordt gebruikt? Daar zijn mensen nodig met een technische achtergrond die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling in deze sectoren.

We gaan in het techniekonderwijs veel meer werken met opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Echte opdrachten waar je met hulp van techniek bestaande problemen probeert op te lossen of nieuwe oplossingen voor toekomstige vraagstukken bedenkt. Je ervaart hoe leuk het is om met techniek samen te werken en ontwikkelt je techniektalent terwijl je aan de slag gaat met uitdagingen uit de praktijk.
Als je kiest voor een opleiding in de techniek werk je zowel aan je persoonlijke ontwikkeling als aan je kansen op de regionale arbeidsmarkt.
Voor ouders
Het actuele perspectief op het werken in de techniek

Wij merken dat bij veel ouders van leerlingen in het primair en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lang niet altijd een actueel beeld bestaat bij het werk in de techniek. De ontwikkelingen in de verschillende sectoren gaan immers ook zo snel. Dat is bijna niet bij te houden. U zult verrast zijn over de nieuwste mogelijkheden en carrièrekansen, vaak met uitstekende toekomstperspectieven en ook nog in onze eigen regio! Om voor uzelf en uw kind het goede voorbeeld te creëren, helpen wij u met goede voorlichting en evenementen, waar u beslist nieuwe inzichten opdoet. U zult met regelmaat uw eigen beelden bijstellen. Dat helpt u bij het begeleiden van uw kind tijdens de verschillende keuzemomenten in zijn of haar schoolcarrière.

Voor docenten
Het begint allemaal bij de docent

Het succes van Sterk Techniekonderwijs start bij de docent. Om het onderwijs te ontwikkelen, doen we een beroep op de vaardigheden van onze docenten. Daarbij nemen de zes rollen van de docent - gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter - een centrale plaats in om leerlingen te helpen leren, hun talenten te ontwikkelen en te professionaliseren. Om de docenten te faciliteren zorgen we binnen de verschillende deelprogramma's voor praktische en theoretische ondersteuning op de werkvloer.
“In onze business liggen er ongekende kansen voor mbo’ers die super interessant werk willen doen en daarmee bijdragen aan de energietransitie in ons land”
Jilles Nijboer
directeur van Nijkamp Aanneming
Organisaties
Krachtenbundeling van sectoren
Paruptatin nossitatur accaerio te volupta cus. Magnimpor autectore natiuntiore nonse maximol uptate vellabo. Nem vid qui natur mi, odi as enducita consequae volupta que pliquasped que opta sequi dolore verferesti si cum et aspistianis autesti ut volorehendae quid quiatiunt, si aliqui utas poris as sit, sit labo. Ut officipit eosam, nimusto maio explia vel il eos adi seque re est, corpore perconsequodi blab int poreris quodi onsequodi blab int poreris quodi onsequodi blab int poreris quodi iisim eostiis earibusam eatem rerupis suntiis maxim audi alibus. At is excesse ctiorro cus et dem.
Voor projectpartners
Samenwerking
Als regio West-Brabant Midden maken we deel uit van West-Brabant als geheel. Net als de andere Sterk Techniekonderwijs regio’s in West-Brabant hebben we voor een belangrijk deel dezelfde doelstellingen. We werken daarbij samen met de vier andere regio’s en Curio, maar ook met de gemeenten.
Deelprojecten en activiteiten
Alles wat we ondernemen in het kader van Sterk Techniekonderwijs in de regio West-Brabant Midden, doen we in de vorm van een programma dat uit deelprojecten bestaat. We nemen de tijd om te investeren in goed techniekonderwijs en de ontwikkeling van de samenwerking met het bedrijfsleven.

Wij gaan in het STO programma van een fase van ontwikkelen naar een fase van implementeren en borgen. We zijn pas succesvol met STO wanneer alle ontwikkelde onderdelen in het programma, daadwerkelijk in het onderwijs, in de scholen en bedrijven geïmplementeerd en geborgd zijn voor de toekomst. We laten niks zomaar los, we helpen de scholen, het management en de teams om het zelf te kunnen gaan doen. Vanaf augustus 2023 zullen we gaan werken met 6 bovenschoolse projecten en onderwerpen welke belangrijke voorwaarden voor borging invullen:

  1. Project Branding
  2. Investeren in lokaalaanpassingen en materialen
  3. Project Platform
  4. Ontwikkeling Praktijkgericht Programma
  5. Project Regiostructuur
  6. Project Samenwerking PO-VO

Project Branding
Het label Techniektalenten is ontwikkeld door STO. Het doel is om in de komende periode nog meer zichtbaarheid en herkenbaarheid van dit label te creëren en te behouden. In dit project vallen daarom onder andere het W&T Journaal, campagne ouderbetrokkenheid, communicatie op website/socials en gaan we onderzoeken of het haalbaar is om een Tech Expo op te zetten en vorm te geven voor de regio.
Investeren in lokaalaanpassingen en materialen.
Binnen onze vmbo scholen liggen er nog wensen om verder te investeren in praktijklokalen en apparatuur en materialen in ons techniekonderwijs. De scholen krijgen de gelegenheid om een investeringsvoorstel voor 2024 in te dienen dat aansluit bij de STO doelstellingen. Dit is meteen een kans om nog extra stappen te zetten op het aantrekkelijk maken van de leeromgeving van onze leerlingen en te werken aan de uitstraling die ons techniekonderwijs versterkt. De aanschaf en invoering zal dan in 2024 plaatsvinden. De uitvoering ligt in handen van elk van onze 5 vmbo locaties.
Project Platform
Een platform voor en door de regio, dat is wat we komend schooljaar gaan ontwikkelen. Hoe fijn is het als we één informatievoorziening hebben voor onderwijs en bedrijven. Daarmee gaan we de drempel verlagen voor de samenwerkingen, is het makkelijker om activiteiten te plannen, zorgen we voor een plek voor de ontwikkelde producten en wordt het een database voor alle connecties.
Ontwikkeling Praktijkgericht Programma
Met de invoering van het nieuwe Praktijkgerichte Programma in het vmbo gl & tl, liggen er niet alleen uitdagingen maar ook volop kansen voor de ontwikkeling van praktijkgericht technisch onderwijs binnen gl & tl. Onze scholen zijn daar al volop mee bezig en binnen STO WBM zijn er diverse projecten ontwikkeld die hierop aansluiten. We gaan onderzoeken hoe we binnen de driehoek Markland-Gertrudis-Munnikenheide, deze ontwikkeling vanuit STO kunnen ondersteunen. Welke vorm dit krijgt en welke ondersteuning daarbij nodig is, wordt in de komende maanden uitgewerkt.
Project Regiostructuur:
Hoe houden we de samenwerkingen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven die sinds STO zijn ontstaan of versterkt in stand? Dat is de vraag waar deze werkgroep zich mee bezig gaat houden. Het basisconcept is het oprichten van verschillende ‘’vrienden van’’ constructies rondom de vmbo-scholen in de regio. Zo borgen we de samenwerkingen op een duurzame manier. In dit project vallen ook de netwerkbijeenkomsten en het ondersteunen bij het matchen van vraag-aanbod vanuit het bedrijfsleven en onderwijs.
Project Samenwerking PO-VO
Met de introductie van het po-pakket met de MaakBoxen, de MaakLabs en de Techniek Carrousels hebben we meer dan 11 po-scholen en heel veel basisschoolleerlingen in onze regio enthousiast gemaakt voor techniek en een opleiding in techniek. Met de middelen die we in 2024 erbij krijgen zijn we in de gelegenheid om de komende twee schooljaren nog meer scholen in onze regio met het po-pakket te laten werken bij nog meer po-stichtingen en daarmee op de grote vraag in te kunnen spelen. Om goed te kunnen focussen op de (vaak) nieuwe samenwerkingen tussen vmbo en po-scholen, wordt dit een apart project, bemenst met zowel po- als vo-collega’s.
Wil je meedoen? Meld je aan!
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van Techniektalenten? Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier! We houden je op de hoogte!
Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om. Wil je weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.
Bedankt! Je aanmelding is ontvangen. We houden je vanaf nu op de hoogte!
Er is iets fout gegaan. Probeer het (later) opnieuw.
Meer informatie
Contact BW
Contact WBM
created by Bigbooom