Voor wie is sterk
techniekonderwijs
bedoeld?
De regio West-Brabant Midden staat te springen om nieuwe techniektalenten in uiteenlopende sectoren. Met techniek kun je alle kanten op. Nu en in de toekomst!
Voor leerlingen
Uitdagende projecten en hulp bij je keuze voor een loopbaan

Met Sterk Techniekonderwijs in het vmbo richten we ons in de eerste plaats op jou als leerling. We willen je helpen bij het kiezen voor een loopbaan in techniek of technologie. Dat kan bij een technisch bedrijf zijn, maar wist je dat in er in bijvoorbeeld de zorg en de logistiek ook steeds meer techniek wordt gebruikt? Daar zijn steeds meer mensen nodig met een technische achtergrond die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling in deze sectoren.

We gaan in het techniekonderwijs veel meer werken met opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Echte opdrachten waar je met hulp van techniek bestaande problemen probeert op te lossen of nieuwe oplossingen voor toekomstige vraagstukken bedenkt. Je ervaart hoe leuk het is om met techniek samen te werken en ontwikkelt je techniektalent terwijl je aan de slag gaat met uitdagingen uit de praktijk.
Voor ouders
Het actuele perspectief op het werken in de techniek

Wij merken dat bij veel ouders van leerlingen in het primair en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lang niet altijd een actueel beeld bestaat bij het werk in de techniek. De ontwikkelingen in de verschillende sectoren gaan immers ook zo snel. Dat is bijna niet bij te houden. U zult verrast zijn over de nieuwste mogelijkheden en carrièrekansen, vaak met uitstekende toekomstperspectieven en ook nog in onze eigen regio! Om voor uzelf en uw kind het goede beeld te creëren, helpen wij u met goede voorlichting en evenementen, waar u beslist nieuwe inzichten opdoet. U zult met regelmaat uw eigen beelden bijstellen. Dat helpt u bij het begeleiden van uw kind tijdens de verschillende keuzemomenten in zijn of haar schoolcarrière.

Bij het in beeld brengen van het perspectief voor leerlingen werken we met het Bèta&TechMentality® model dat is gebaseerd op uitgebreid onderzoek onder jongeren tussen 9 en 17 jaar. Het model maakt hun behoeften, interesses en drijfveren op gebied van techniek duidelijk zichtbaar. Ze onderscheiden zich in 5 typen jongeren: de vernieuwer, de maatschappelijke toepasser, de doener, de ontdekker en de creatieve maker. Als u meer wilt weten over dit omvangrijke onderzoek, lees dan hier het onderzoekrapport.
Als je kiest voor een opleiding in de techniek werk je zowel aan je persoonlijke ontwikkeling als aan je kansen op de regionale arbeidsmarkt.
Voor ondernemers
Samenwerken aan de groeiende arbeidsmarkt

Samen met uiteenlopende ondernemingen in onze regio werken we aan uitdagende opdrachten en bieden we de middelen, ruimte en gereedschappen die nodig zijn voor het ontwikkelen en continuëren van Sterk Techniekonderwijs. Naast leerkrachten, hybride docenten en mentoren inspireren allerlei professionals uit het bedrijfsleven de jongeren voor een loopbaan in de techniek. Andersom biedt deelname aan ons netwerk bedrijven in de regio volop kansen om zich als aantrekkelijke werkgever te presenteren en jonge mensen gedurende hun scholing kennis te laten maken met het afwisselende werkveld in de techniek.

Het initiatief Sterk Techniekonderwijs wordt ondersteund door onder andere Koninklijke Metaalunie, Otib, Installatiewerk Nederland, Bouwmensen en Inframensen, Bouwschool Breda, Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant, Stichting Bovendonk, Procestechniek Zeeland-West Brabant, NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuidwest en Nijkamp Aanneming. En het netwerk is sterk groeiende, wekelijks melden zich bedrijven aan om mee te doen. Samen met deze (koepel)organisaties en bedrijven werken we aan een adequate aanpak van de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, waarbij (proces-)industrie, bouw, logistiek en opslag als belangrijkste sectoren zijn aangemerkt.
Voor docenten
Het begint allemaal bij de docent

Het succes van Sterk Techniekonderwijs start bij de docent. Om het onderwijs te ontwikkelen, doen we een beroep op de vaardigheden van onze docenten.
Daarbij nemen de zes rollen van de docent — gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter — een centrale plaats in om leerlingen te helpen leren, hun talenten te ontwikkelen en te professionaliseren. Om de docenten te faciliteren zorgen we binnen de verschillende deelprogramma's voor praktische en theoretische ondersteuning op de werkvloer. Regelmatig houden we bijeenkomsten om met elkaar ervaringen uit te wisselen en de vaardigheden binnen het docentschap verder te versterken.
“In onze business liggen er ongekende kansen voor mbo’ers die super interessant werk willen doen en daarmee bijdragen aan de energietransitie in ons land”
Jilles Nijboer
directeur van Nijkamp Aanneming
Organisaties
Krachtenbundeling van sectoren
Paruptatin nossitatur accaerio te volupta cus. Magnimpor autectore natiuntiore nonse maximol uptate vellabo. Nem vid qui natur mi, odi as enducita consequae volupta que pliquasped que opta sequi dolore verferesti si cum et aspistianis autesti ut volorehendae quid quiatiunt, si aliqui utas poris as sit, sit labo. Ut officipit eosam, nimusto maio explia vel il eos adi seque re est, corpore perconsequodi blab int poreris quodi onsequodi blab int poreris quodi onsequodi blab int poreris quodi iisim eostiis earibusam eatem rerupis suntiis maxim audi alibus. At is excesse ctiorro cus et dem.
Voor projectpartners
Samenwerking

Als regio West-Brabant Midden maken we deel uit van West-Brabant als geheel. Net als de andere Sterk Techniekonderwijs regio’s in West-Brabant hebben we voor een belangrijk deel dezelfde doelstellingen. We werken daarbij samen met de andere vier regio’s en Curio, maar ook met de gemeenten, REWIN West-Brabant, Economic Board West-Brabant, Toptechniek in Bedrijf en Jet-Net & TechNet.
Deelprojecten en activiteiten
Alles wat we ondernemen in het kader van Sterk Techniekonderwijs in de regio West-Brabant Midden, doen we in de vorm van een programma dat uit vier deelprojecten bestaat. We nemen vier jaar (2020-2023) de tijd om te investeren in goed techniekonderwijs en de ontwikkeling van de samenwerking met het bedrijfsleven.

Wil je meer in detail weten wat we in dit programma doen en hoe de aanpak eruit ziet? In ons regioplan vind je alle informatie. Dit plan is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap akkoord bevonden. Klik hier voor de Regiovisie en klik hier voor het Activiteitenplan.

Het programma heeft vier hoofddoelstellingen gericht op:
  1. Meer leerlingen kiezen op het vmbo voor techniek (Instroom)
  2. Onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de toekomstige regionale arbeidsmarkt (Innovatie)
  3. Meer leerlingen stromen door naar technisch en technologisch mbo (Doorstroom)
  4. Inrichten van de basisvoorwaarden voor sterk techniekonderwijs (Eigentijds Techniekonderwijs)
Instroom
In het eerste deelproject 'Instroom' werken projectleider Febronie Stokla (Munnikenheide College) en haar werkgroep aan het creëren van een doorlopende leerlijn van het primair onderwijs naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in onze regio. Daarbij is veel aandacht voor de promotie van techniekonderwijs. Dat doen we met maar liefst vijftig basisscholen in onze omgeving. Hiermee willen we uiteindelijk bereiken dat meer leerlingen op het vmbo kiezen voor techniek.
Innovatie
Verdeel in zes werkgroepen werken onder leiding van projectleiders Lonneke el Morabit en Sarike Gaillard (Markland College) aan nieuw en innovatief techniekonderwijs. In het deelproject 'Innovatie' worden maar liefst acht keuzevakken ontwikkeld die onder andere gaan over Robotica, Domotica, Hergebruik en Duurzaamheid.

Docenten van de vier vmbo scholen, Curio en experts uit het bedrijfsleven werken nauw samen om hier onderwijs te maken dat blijvend aansluit op de toekomst. Naast inhoudelijke kennis zijn de juiste vaardigheden zeker zo belangrijk. Daarom vormt de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen een belangrijk onderdeel van het nieuwe programma voor techniekonderwijs.
Doorstroom
In het deelproject 'Doorstroom' van projectleider Lieke van Genderen (Da Vinci) wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven en met onze mbo partner Curio. Er wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen van het vmbo naar het mbo niveau 2, 3 en 4 door de opleidingen goed op elkaar aan te laten sluiten. Dat doen we door in het laatste vmbo jaar al onderwijs in de Curio omgeving aan te bieden.

Essentieel in ons techniekonderwijs vormt het aanbieden van uitdagende en multidisciplinaire opdrachten en projecten die goed aansluiten bij de technische vraagstukken van de toekomst. Om zo veel mogelijk leerlingen op het vmbo enthousiast te maken voor techniekonderwijs organiseren we leuke events voor alle bovenbouwleerlingen van het vmbo. Daarbij is een goed netwerk tussen de scholen en de technologische bedrijven in de regio van wezenlijk belang. Samen met onze samenwerkingspartners bouwen we actief aan dit netwerk.
Eigentijds Techniekonderwijs
Met het deelproject 'Eigentijds Techniekonderwijs' leggen we het fundament voor vmbo onderwijs dat ook na de afronding van het vierjarig programma Sterk Techniekonderwijs staat als een huis. In dit project Projectleider Sanne Ligtvoet (Munnikenheide College) gaat met haar werkgroep aan de slag. Zij pakken een scala aan onderwerpen op waaronder het uitbreiden van het huidige D&P profiel, het ontwikkelen van het vak T&T en de ontwikkeling van een Bèta Challenge-programma.

Ontzettend belangrijk wordt de fysieke inrichting van leeromgevingen voor eigentijds techniekonderwijs. We gaan zorgen dat onze scholen beschikken over kwalitatief hoogwaardige faciliteiten waarmee leerlingen de benodigde vaardigheden en actuele technologische kennis op kunnen doen en tegelijk uitgedaagd, gestimuleerd en gemotiveerd worden voor een techn(olog)ische vervolgopleiding (en carrière). Deze voorzieningen kunnen overigens ook bestaan uit de technische omgevingen van onze partners uit het bedrijfsleven.

Sterk techniekonderwijs zonder goede docenten bestaat niet. We investeren in de mensen in het hart van ons onderwijs. Alle docenten, instructeurs en mentoren nemen deel in een omvangrijk professionaliseringstraject. Daarnaast werken we met het regionale bedrijfsleven aan de opbouw van een pool van hybride docenten en technisch instructeurs. Dat zijn docenten die naast het lesgeven ook in de praktijk werkzaam zijn en daarmee veel kennis uit het werkveld in het techniekonderwijs inbrengen.
Wil je meedoen? Meld je aan!
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van Techniektalenten? Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier! We houden je op de hoogte!
Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om. Wil je weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.
Bedankt! Je aanmelding is ontvangen. We houden je vanaf nu op de hoogte!
Er is iets fout gegaan. Probeer het (later) opnieuw.
Meer informatie
Contactgegevens
Contactpersonen
created by Bigbooom