Werkgroep 3C in de spotlights
4
min. lezen
Om meer te laten zien wat de werkgroepen binnen Techniektalenten allemaal doen, zetten we eens in de zoveel tijd een werkgroep in het zonnetje. Vandaag is werkgroep 3C aan de beurt. Lieke van Genderen (projectleider) en Martine Ivens (decaan en werkgroeplid) vertellen ons meer over de werkgroep.

West-Brabant Midden

Vertel eens: hoe heet deze werkgroep en waar houdt de werkgroep zich mee bezig?

De werkgroep 3C heet officieel “organiseren van events en activiteiten voor leerlingen vo”, maar we zeggen eigenlijk altijd gewoon 3C. Het is ook eenhele mond vol.

De naam verklapt het eigenlijk al: we houden ons binnen de werkgroep bezig met het organiseren van events, gastlessen en bedrijfsbezoeken voor leerlingen van klas 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs (vmbo/mavo). Dit doen wij ten alle tijden met de intentie om kinderen vanuit loopbaanontwikkeling te ondersteunen.  

We doen heel veel en het noemen van een paar highlights is een uitdaging, want er gebeurt veel gaafs. We beginnen het schooljaar met de DAB experience, daar gaan leerlingen naar Bergen op Zoom naar Delta Agrifood Business. Ze krijgen daar korte workshops van 20 minuten.

We doen mee met de Monteur op stap in november, we gaan achter de schermen bij de Efteling, er zijn regionale techniekdagen, we nemen deel aan de Girlsday, er zijn workshops zorgtechnologie. De Efteling is er vorig schooljaar bijgekomen, maar ook Expeditie Techniek.

Dit schooljaar is de logistieke straat een nieuwe activiteit, dit is echt een lang gekoesterde activiteit en komt nu van 12 t/m 21 april. en is de week van de procestechniek nieuw leven in geblazen.

En moet je nagaan, nu is nog steeds niet alles opgenoemd.

Dat is dus een flinke klus, dan zal de werkgroep wel groot zijn?

Bij het opzetten van deze werkgroep aan het begin van STO begonnen we met 45 medewerkers vanuit de vijf verschillende scholen. Er bestonden toen 3 subgroepen, was er nog geen centrale maandag, zoals nu, dus de planning van vergaderingen was een drama. Ook de verdeling van de uren per werkgroeplid liep erg uiteen en merkten we dat er voor deze werkgroep andere skills nodig waren dan voor bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling.

Zo zijn we gestart en dat was moeizaam, ook midden in de coronatijd wat lob activiteiten niet bepaald makkelijker maakt. We hebben daarom die eerste fase vooral gebruikt om te brainstormen en wensen en ambities vast te stellen. Eigenlijk is daarna de structuur gewijzigd en het roer omgegaan. Richting het nieuwe schooljaar hebben we gezegd: de decanen moeten in ieder geval in deze werkgroep en mensen met organisatorische kracht. Dat maakt de club heel divers. Momenteel hebben we een werkgroep met zo’n 20 man en dat zijn voornamelijk collega’s die dus goed kunnen plannen en organiseren, innovatief willen zijn, het leuk vinden om erop uit te gaan. De lob-knop moet aanwezig zijn.

Hoe is de werkgroep georganiseerd?

We starten aan het begin van het schooljaar met een doelensessie. Hierbij verdelen we de activiteiten naar interesse, je adopteert als het ware een aantal activiteiten: dat zijn subgroepjes. Gedurende de bordsessie in de rest van het jaar kom je elkaar allemaal tegen. Daar vertel je elkaar waar je mee bezig bent en de status van de activiteit. Je houdt elkaar op die manier goed op de hoogte. Dat vergt met zo’n grote groep wel een strak regime: je hebt een half uur de tijd om alles op te sommen, je moet goed bewaken dat je binnen de tijd en op de hoofdlijn zit. Uiteraard is het na het plaatsvinden van een activiteit wel heel leuk om tijdens de bordsessie een klein stukje van de evaluatie te bespreken: zo inspireer je elkaar ook.

Buiten de bordsessies om komen de subgroepjes bij elkaar en die bespreken dan met elkaar de inhoud en de planning van de activiteit die ze met elkaar geadopteerd hebben. In zo’n subgroep zit vertegenwoordiging vanuit alle deelnemende vo-scholen voor die activiteit. De kracht van een sessie van de subgroep ligt ook bij de eventplanner: die staat in de lead om het proces mede te bewaken. Dat betekent dat je de snelheid erin houdt, zij zijn volledig STO-gericht, dus hebben een andere ballast dan een docent/ decaan. De andere werkgroep leden zijn ook ambassadeur van de school: ze gaan de boer op in de school en regelen ook de begeleiding en communicatie tijdens een activiteit.

We doen dit nu voor het tweede schooljaar en dat verloopt gewoon heel goed.

Presentatie van Lamb Weston tijdens de DAB-Experience

Ben je als werkgroeplid bij elke activiteit aanwezig?

Dat is organisatorisch onmogelijk. Natuurlijk wil je sowieso bij de activiteiten zijn die je zelf hebt georganiseerd. Je wilt zien hoe hetgeen je bedacht hebt in de praktijk gaat, werkt het dan ook? Is dit wat we voor ogen hadden? Als organisator wil je niet de begeleider van de activiteit zijn, je wilt juist de vliegende keep rol met helikopter view. In principe moet elke activiteit per school geborgd worden met begeleiders. Dat gaat dus veel verder dan de werkgroep.  

Een tip voor iedereen die een activiteit begeleidt: doe zelf ook mee. De leerling vindt dat leuk en je laat zien dat je betrokken bent. Hoe enthousiaster de begeleider, hoe enthousiaster de leerling. Soms kan interesse bij een leerling zich ook uitten in stilte, dat komt misschien niet enthousiast over, maar je maakt juist impact.

Martine was vorige week nog bij een bedrijfsbezoek, waar ze enthousiast meedeed en ook op de graafmachine klom. Tijdens dat bedrijfsbezoek bleek een leerling nog geen stageplek te hebben. Een aantal dagen later krijgt Martine een berichtje dat de leerling teruggegaan is naar het bedrijf om te vragen of hij daar stage mocht lopen. Daar doen we dit voor! We verlagen de drempel naar het bedrijf toe.

Ze geeft nog een mooi voorbeeld vanuit een heel andere hoek: een docent zoekt Martine op n.a.v. de Girls Day. De docent kaart aan dat ze wel meegaat, maar dat het tegen haar gevoel ingaat. Het voelt als positieve discriminatie. Martine vindt het heel fijn dat haar collega het aangeeft, ze kan hierdoor uitleggen dat meiden meer durven te participeren en vragen te stellen tijdens de Girls Day. Het draagt echt toe aan de uiteindelijke genderdiversiteit, omdat je ze nog beter de mogelijkheid geeft de techniek te verkennen. Door het gesprek maken ze ook samen plannen voor volgend schooljaar, om misschien uit te breiden met een Boys Day (wellicht naar de zorg?) en wordt de activiteit gedragen door meer collega’s.

Is de samenwerking met het bedrijfsleven een doel van de werkgroep?

Absoluut, dit is het vetrekpunt. Alles moet samen met bedrijfsleven, anders kan je geen lob-activiteit doen.

Ook het type bedrijven waar je mee samenwerkt is heel divers. Alle profielen binnen het vmbo worden betrokken bij de activiteiten. Leerlingen die niet de harde techniek krijgen, komen juist meer in aanraking met techniek. Per profiel kijken we hoe kunnen we de aansluiting vinden. Techniek zit overal dus met een makkelijke brug vind je de verbinding tussen die profielen.

Misschien wel goed om hierbij te benoemen: iedere activiteit die wij organiseren wordt achteraf geëvalueerd. Successen delen en terugkijken op verbeteringen. Dat maakt bijvoorbeeld dat we gestart zijn met een activiteit: speeddates voor meiden. We merkten dat dit niet de juiste aanpak voor de doelgroep was. Door het evalueren en aanpassen van deze activiteit bieden we nu workshops zorgtechnologie aan. De activiteit is niet alleen leuker voor de leerling, ook het bedrijfsleven merkt dat de leerling geïnteresseerd is en actief meedoet. De begeleiders van deze activiteit zijn hierdoor ook in contact gekomen met zorginstellingen en kijken nu binnen hun vakgebied naar een verdere samenwerking. Een win-win-win situatie. Je maakt echt impact in de school en brengt iets teweeg.

Waar ben je trots op binnen deze werkgroep?

Lieke begint: "Iedere activiteit maakt dat je denkt: jeetje dit hebben we met elkaar gerealiseerd. Je maakt echt impact met wat je doet. Er is ontzettend veel betrokkenheid voor het doel. Onderling is de sfeer ook heel leuk, het is echt een leuke club. We worden ook elkaar jaar beter, we zijn echt een geoliede machine. Er is een hele professionaliseringsslag gemaakt."

Martine knikt instemmend: "mee eens, het is zo belangrijk voor het vmbo om lob uit te dragen en door deze werkgroep doen we dat ook. STO is echt een verlengstuk van lob. We kunnen laten zien dat we voor elk leerjaar iets organiseren.

Ook de samenwerking met de andere scholen is iets om trots op te zijn. Met de andere scholen in de regio delen we veel zaken open en transparant met elkaar. We zien elkaar niet als concurrent, maar vullen elkaar aan en helpen elkaar, ook met zaken buiten STO."

Na het bedrijfsbezoek aan de Beer Infraservice vond een leerling hier zijn stageplek.

Meer informatie
Contact BW
Contact WBM
created by Bigbooom