Netwerkbijeenkomst Techniektalenten 9 oktober 2023
3
min. lezen
Afgelopen jaren zijn er al meerdere bijeenkomsten geweest met als doel elkaar ontmoeten en veel uitwisselen. Steeds weer met de insteek elkaar te verrijken met dat wat je een ander kunt bieden. Wat goed om vele vertrouwde gezichten te begroeten afgelopen maandag 9 oktober, maar tevens nieuwe geïnteresseerden te begroeten.

West-Brabant Midden

Maandag 9 oktober waren we te gast op ’t Markland in Oudenbosch, in de nieuwbouw voor basis en kader beroepsgericht leerweg van het vmbo. Een mooie inkijk in een van de praktijklokalen was mogelijk vanuit een rustgevende blauwe aula.

Michiel Maas (rector ’t Markland) trapte de bijeenkomst af in de Utopia zaal, daar heette hij de gasten welkom en vertelde kort wat de meerwaarde van STO is voor zijn school. Maar ook hoe fijn het is dat het bedrijfsleven zich deze wijze verbind aan het onderwijs. Na de aftrap stonden een 6-tal inspiratiesessies klaar voor de genodigden:

Domotica: Alex v/d Heide in samenwerking met Jochem van Beek van Van Dijnsen namen de bezoekers mee in alle vormen van domotica binnen het onderwijs op dit moment.

Robotica: Jeffrie Raaijmakers nam de bezoekers mee in hoe je robotica toepast binnen het vmbo onderwijs, dit leverde leuke gesprekken op met de aanwezige.

PO-VO: Sanne Ligtvoet nam de geïnteresseerden mee in de gehele aanpak rondom het PO-pakket voor verbinding tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het bedrijfsleven reageerde tevens erg positief op de gehele aanpak en ziet zichzelf graag participeren in het geheel. Daarnaast is de trailer van het W&T journaal gepresenteerd.

Laten we rollen: Een informatieve sessie geleid door Febronie Stokla, meer inzicht in gedrag en rollen van de diverse betrokkenen in het leerproces van de leerling. De deelnemers zijn aan het denken gezet: Welke rol heb ik binnen mijn organisatie en hoe pak ik dit eigenlijk aan?

Bedrijfsverbinding: De slogan zegt het eigenlijk al: “Wij verbinden techniek en talent in de regio”. Lieke van Genderen heeft de aanwezigen meegenomen in de aanpak met betrekking tot samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Wat is de huidige aanpak en hoe gaan we zorgen voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Dit wil de regio voor elkaar krijgen door middel van gezamenlijk vormgeven aan de inhoud van o.a. de volgende activiteiten: LOB, open dagen, onderwijsvraagstukken, stages, ambassadeur zijn van school/techniek etc.

Media Hologram: Dit bedrijf uit de regio (Etten-Leur) presenteert de nieuwste technieken op gebied van AI. Door middel van hologram Lexie werden we meegenomen in wat AI op dit moment in de maatschappij voor rol kan spelen. Directeur Simon Hanemaaijer vertelde hier bevlogen over.

Na de inspiratiesessie hebben de aanwezigen nagedacht over ‘toekomst-stellingen’ met betrekking tot STO. Welke mogelijkheden zien we in de toekomst voor STO 25-29? De opgehaalde input wordt op een later moment met jullie gedeeld!

Afsluitend waren daar de lovende woorden van de wethouder Economie: Sanneke Vermeulen uit de gemeente Roosendaal, zij was te gast op onze netwerkbijeenkomst om een verbinding te leggen tussen de overheid en het STO-programma. Zij heeft benoemd wat de meerwaarde is vanuit de overheid voor de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en beloofde haar steun aan het programma en de verschillende ambities.

Wij kijken terug op een fijne en inspirerende ontmoeting, bedankt voor jullie aanwezigheid.

Meer informatie
Contact BW
Contact WBM
created by Bigbooom