Een middag vol STO activiteiten bij SVM
3
min. lezen
Een middag vol STO activiteiten bij Stichting Vakopleiding Metaal We kunnen wel stellen dat op 20 maart 2023 het gebouw van SVM de hele middag STO ademde.

West-Brabant Midden

Afgelopen maandag vonden daar namelijk verschillende activiteiten plaats. Het gebeurt niet vaak dat er op zoveel STO-activiteiten gebundeld zijn op één plek met zo’n gevarieerd publiek. Zo vond er een MaakLab Metaal plaats, was er een bijeenkomst over het PO-pakket voor de beleidsmedewerkers van de gemeenten in onze regio en sloten we de middag af met meer dan 70 deelnemers bij onze netwerkbijeenkomst. SVM was daarbij een mooie ontmoetingsplaats voor verschillende Techniektalenten.

Twaalf leerlingen van BS Aventurijn sloten hun MaakLab Metaal af bij SVM. De leerlingen zijn in de voorbereiding op die afsluiting al drie middagen bezig geweest met verschillende vaardigheden die je nodig hebt bij het bewerken van metaal. Zo leren de leerlingen tekeningen lezen, aftekenen, schuren, vijlen, knippen, zetten en assembleren. Dit allemaal om een eigen plakbandrolhouder te maken. In de praktijkruimte van SVM hebben de leerlingen ervaren en geleerd het rolletje van de houder te draaien, lassen en te smeden. Maar dat was niet alles: de leerlingen maakten ook een vuurkorf van metaal. Vol trots toonden de leerlingen het resultaat en hun behaalde certificaat op het podium dat was opgezet voor de netwerkbijeenkomst!

In het kader van de uitrol van het PO-pakket bij zoveel mogelijk basisscholen in de regio vond er in één van de theorielokalen van SVM een meeting plaats met de beleidsadviseurs onderwijs van de gemeenten in onze regio. Daarin hebben we het PO-pakket gepresenteerd en natuurlijk de leerlingen van de basisschool in actie gezien tijdens het MaakLab. Er is met elkaar van gedachten gewisseld over hoe je het PO-pakket nog beter onder de aandacht kan brengen bij meer scholen. Maar ook de implementatie daarvan is besproken. De beleidsadviseurs waren enthousiast tijdens het meedenken en over de al behaalde resultaten.

De vraag die we nog te beantwoorden hebben: hoe kunnen we met zijn allen, als onderwijs, gemeenten, bedrijven, ook financieel het toepassen van het PO-pakket ondersteunen? Het doel is natuurlijk om op zoveel mogelijk plekken, zoveel mogelijk leerlingen met technologie in aanraking te laten komen. De komende periode gaan we kijken hoe we dat verder kunnen uitwerken.

Als apotheose kwamen meer dan zeventig deelnemers naar onze netwerkbijeenkomst. De opkomst vanuit het bedrijfsleven was het hoogst tot nu toe. Een mooie mijlpaal. Het thema van alweer de derde editie dit schooljaar was: “hoe leiden we jongeren op voor een technisch beroep anno 2023”. Na een warm welkom van Martien Kats, directeur van Stichting Vakopleiding Metaal, verzorgde Volkan Tasdan een energieke en prikkelende opening. In dichtvorm werd het thema van de bijeenkomst geïntroduceerd: meteen stof tot nadenken en voer voor discussie.

Niet geheel toevallig was dat het volgende onderdeel van de bijeenkomst. In verschillende ronden werden stellingen die zijn opgehaald bij het bedrijfsleven, docenten en leerlingen besproken en bediscussieerd. Een greep uit de stellingen:

• Wie is er verantwoordelijk voor de aansturing van de beroepshouding van de leerling?

• Telefonische bereikbaarheid werkplekbegeleider van het bedrijf en de school is slecht geregeld.

• Wat is de taak van de werkplekbegeleider in relatie tot een vmbo leerling?

• Hoe gaat een bedrijf om met de generatiekloof tussen werkplekbegeleider en leerling?

• Wat kun je verwachten van de vmbo leerlingen van ‘nu’?

• Hoe kunnen we leerlingen stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het zoeken van een stageplek?

Tijdens de open gesprekken zijn actiepunten genoteerd die met de deelnemers van de middag. Deze punten worden op een later moment nog via mail met iedereen gedeeld. Bij de afsluiting van het officiële programma heeft Volkan een pakkende samenvatting gegeven van de reacties aan de discussietafels, wederom in een energieke dichtvorm. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

We willen alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage en zien jullie graag 19 juni bij de volgende bijeenkomst weer.

Meer informatie
Contact BW
Contact WBM
created by Bigbooom