Beeldenbrekers: Doet een brandweervrouw hetzelfde als een brandweerman?
2
min. lezen
Basisschool leerlingen krijgen tijdens de gastles Beeldenbrekers uitleg over technische beroepen. Alle gastlessen hebben een unieke deler; ze worden gegeven door vrouwelijke technici.

Brabantse Wal

De afgelopen paar weken organiseerden we op 8 verschillende basisscholen een beeldenbrekers-gastles. Een vrouwelijk rolmodel vertelde aan leerlingen uit groep 6 over haar technische beroep. Van een zee-onderzoeker tot brandweervrouw, een groot diversiteit aan beroepen kwam aan bod.

Als introductie op de les krijgen de leerlingen een tekenopdracht. Zo worden ze uitgedaagd om na te denken over het beroep. Pas als de tekeningen klassikaal zijn besproken komt het rolmodel daadwerkelijk in de klas. Want klopt die tekening eigenlijk wel met hoe het in het echt is? 

Spelenderwijs krijgen groep 6 leerlingen uitleg over het brede scala aan technische beroepen. De leerlingen nemen het tekenvel mee naar huis. Op dit vel staan tips hoe ouders met hun kinderen het gesprek aan kunnen gaan over de beroepen. Zo stimuleren we dat ook thuis aan de keukentafel de beroepenoriëntatie wordt voortgezet.

Wat voor robot zou jij bouwen als jij een robot-bouwer (engineer) bent? Juist! Een dierenverzorger!

Beeldenbrekersgastlessen zijn een initiatief van VHTO. Deze lessen hebben tot doel om kinderen een beter beeld te geven van beroepen in bèta, techniek en IT. Hoewel meiden en jongens evenveel talent hebben voor techniek en IT, kiezen jongens toch vaker voor een technisch studie en beroep. Dat komt omdat meiden al op jonge leeftijd een andere carriererichting beter vinden passen. Al blijkt dit meestal te komen door onvolledige informatievoorziening.

Door deze gastlessen laat VHTO aan alle kinderen zien hoe leuk en belangrijk het werk in techniek en IT kan zijn. Meer weten over deze gastlessen en waarom ze belangrijk zijn? Kijk op https://www.vhto.nl/aanbod/beeldenbrekersgastlessen/

Meer informatie
Contact BW
Contact WBM
created by Bigbooom